2017_04_uso

Seminari sobre l’ús terapèutic de substàncies

Juntament amb Holotrópica España hem preparat un taller residencial de 6 dies sobre l’ús terapèutic de subtàncies psicoactives. En aquest taller abordarem les peculiaritats de l’acompanyament de persones en estats no ordinaris de consicència induïts per substàncies psicoactives en comparació amb la Respiració Holotròpica. Veurem els usos de diferents substàncies en diversos contextos culturals, els principis generals d’acompanyament d’experiències amb substàncies, les particularitats d’algunes d’elles, la integració de les experiències i la intervenció en casos d’emergència. Hi haurà 4 sessions de Respiració Holotròpica, dues com a respirador i dues com a cuidador.

Continguts del Taller

1. Presentació del taller

2. Característiques generals dels estats no ordinaris de consciència induïts per substàncies

3. Tipus de substàncies: etimologia i classificacions

4. Usos culturals i geogràfics de les diferents substàncies terapèutiques

5. Principis generals de l’acompanyament en estats no ordinaris de consciència amb substàncies

6. Particularitats significatives d’algunes substàncies

7. Integració de l’experiència: enfocament relacionat amb cada substància

8. Quan les coses no surten com un espera

a. Intervenció en emergències durant l’experiència

b. Reptes i resolució de problemes posteriors

En aquest mòdul els participants tenen l’oportunitat de conèixer l’experiència pràctica de Respiració Holotròpica. Es realitzaran quatre sessions de Respiració Holotròpica. Cada persona tindrà l’experiència de dues sessions com “respirador” i dues sessions com “cuidador”.

Per accedir a aquest taller no cal tenir experiència prèvia en Respiració Holotròpica. Es requereix omplir un breu formulari mèdic confidencial.

DATES: del 4 al 9 d’Abril de 2017

Inscripcions aquí.