Para que sirve Holotropica

Per a què serveix?

La Respiració Holotròpica té dues finalitats complementàries: la terapèutica i la d’aprenentatge.

Els beneficis potencials de la Respiració Holotròpica poden ser:

 • Millorar l’autoestima.
 • Facilitar desbloqueigs emocionals.
 • Reduir la tensió i alleujar l’estrès.
 • Guarir trastorns psicosomàtics i psicològics.
 • Potenciar un procés terapèutic.
 • Incrementar el coneixement d’un mateix.
 • Activar i integrar continguts inconscients.
 • Reviure i estructurar experiències passades (biogràfiques, perinatals i transpersonals).
 • Aportar una perspectiva més àmplia i espiritual de la vida.
 • Donar més profunditat a la pràctica espiritual.
 • Millorar la creativitat.

Per tots aquests motius, la Respiració Holotròpica té un gran poder de transformació personal.