Stanislav Grof

Biografia

Nascut l’1 de Juliol de 1931 a Praga, Stanislav Grof és psiquiatre i Doctor en medicina amb més de cinquanta anys d’experiència en la investigació del potencial transformador i terapèutic dels Estats No Ordinaris de Consciència.

Entre els anys 1960 i 1967 va ser l’Investigador Principal del programa de teràpia psicodèlica a l’Institut de Recerca Psiquiàtrica de Praga. Posteriorment als Estats Units va ser el Cap d’investigació al Maryland Psychiatric Research Center i professor asistent de Psiquiatria a l’Escola de Medicina de la Universitat Johns Hopkins. També va ser professor resident a l’Esalen Institute.

Stanislav Grof va ser uns dels fundadors i principals teòrics de la Psicologia Transpersonal. Entre les seves contribucions principals destaquen:

  • Els treballs pioners en psicoteràpia assistida amb substàncies psicodèliques.
  • La cartografia ampliada de la psique (dimensions biogràfiques, perinatals i transpersonals).
  • El concepte d’Emergència Espiritual i el seu abordatge psicoterapèutic.
  • Les metodologies alternatives al paradigma psiquiàtric tradicional per a tractar les malalties mentals.
  • El desenvolupament de la Respiració Holotròpica.

Actualment segueix impartint seminaris i ensenyant de forma internacional. És professor al California Institute of Integral Studies, i continua participant de forma activa als mòduls de formació de futurs facilitadors de Respiració Holotròpica.

Més informació a: www.stanislavgrof.com